Hukuk Makaleleri

  1. Ana Sayfa
  2. Blog

Doğrudan Gelir Desteğine Haciz Konulabilir mi?

Çiftçilere verilen doğrudan gelir desteği ödenmesine dayanak teşkil eden kanun, Bakanlar Kurulu kararı ve tebliğlerde hacze engel oluşturacak bir düzenleme mevcut değildir. ....

Devamını Oku...

Acele Kamulaştırma

Acele kamulaştırma olarak adlandırılan durum idare tarafından alınan ve bazı olağanüstü şartların varlığına gerek duyulan bir uygulamadır. Kişilerin mallarına el kon....

Devamını Oku...

Tarım Kredi Kooperatifleri 217 Sayılı KHK Kapsamına girer mi?

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir kurum olup olmadığı hususunda görü....

Devamını Oku...

İpoteğe El Atmadan Müteselsil Kefilleri Takip Etmek Mümkün müdür?

Borçlar Kanunu 586/1 maddesi hükmüne göre, maddede sözü edilen koşullar oluştuğunda alacaklının asıl borçlu lehine verilen ipoteğe el atmadan müteselsil ....

Devamını Oku...

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Kapsama Neler Girer?

İşçi alacaklarından İhbar ve Kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınması gereken aylık ücret hesabı diğer işçilik alacaklarından farklı kalemleri ihtiva ettiğinden temel alı....

Devamını Oku...