BİLİŞİM HUKUKU

  1. Ana Sayfa
  2. BİLİŞİM HUKUKU

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, bilişim suçları ve bilişim ile ilgili kişilerin haklarının yasal olarak güvence altına tutulması için geliştirilmiş olan bir hukuk dalıdır. Bu alanda profesyonel bir hukuk firması  olarak uzmanlık alanlarımız arasında yer alan bilişim hukuku, bireylerin bilişim alanında yaşadığı tüm sorunları hukuka uygun bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır.  Bilişim hukuku ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce bilişim kavramını anlamak çok daha doğru olacaktır.

Bilişim, bireylerin birbirleri ile iletişim kurduğu esnada bulunan ortamların temelini oluşturmaktadır. Bir kişinin başka bir kişiden bilgi alma sürecinde ortaya çıkan öğle bilişim olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda herkesin birbiri ile iletişim kurarken aslında bilişimden yararlandığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla bilişim hukukunda da en önemli unsurun bilişim işlemleri olduğunu ifade edebilmek mümkündür.

Bilişim Hukuku Kapsamı

Bilişim; Bilişim Kanunu baz alınarak düzenlenen bir hukuk dalıdır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internet ortamının bireyler tarafından yoğun bir şekilde kullanılması bilişim hukukun kapsamını ve önemini geliştirmektedir. Özellikle online alışveriş esnasında ortaya çıkan durumlar bilişim hukukunun kapsamındadır. İnternet hukuku olarak da ifade edilebilen bu hukuk alanı ifade özgürlüğü ve gizlilik kavramları temeline dayanmaktadır. Bilgisayar programlarının nasıl dağıtılacağı ve dijital alandaki tüm süreçler söz konusu hukuk alanı kapsamındadır. Bunun yanı sıra bilişim suçlarının tümünün  de bilişim hukuku kapsamında olduğundan bahsedebiliriz.