İDARE HUKUKU

 1. Ana Sayfa
 2. İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdare hukuk, idarenin yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevlerin düzenlenmesine ilişkin kuralları içeren bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, anayasada belirlenmiş olan ve idarenin faaliyet ve işlevlerinin düzenlenmesine ilişkin kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Kamuya tanınmış olan ayrıcalıklar ile bireye tanınmış olan hakların dengelenmesini sağlar. İdari mekanizmanın daha iyi bir şekilde işlemesi ve ilerlemesi adına sürdürülen faaliyetlerin denetlenmesi için gerekli olan bir hukuk dalıdır. İdare kapsamında yer alan kısımlar şu şekildedir:

 • İl özel idaresi,
 • Belediyeler,
 • Köy,
 • Üniversite,
 • TRT,
 • Meslek kuruluşları ve diğer kamu tüzel kişilikleri.

  İdari Davada Süreç

  İlk önce davalının idare olduğu tazminat davasında meydana gelen zararın tespit edilmesi gerekir. Eğer tespit edilen zararın nedeni idari eylem ise durumun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde davanın açılması gerekir. Eğer tespiti yapılan zararın nedeni idari işlem ya da idari sözleşme ise durumun öğrenilmesinden itibaren 60 gün içerisinde davanın açılması gerekir.