VERGİ HUKUKU

  1. Ana Sayfa
  2. VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku, vergiler ile ilgili gerçekleştirilen kanunlar kapsamındaki önemli bir hukuk dalıdır. Vergiler; bilindiği üzere devlet ve devletin yetkilendirdiği kurumların üstlendiği finansal ve finansal olmayan sorumlulukları gerçekleştirebilmek adına vatandaşlardan talep edilen paralardır. Vergiler, gerçek ve tüzel kişilerden yasalara uygun bir şekilde ve cebren karşılığı bulunmayan egemenliği gücüne dayanmakta olan iktisadi değerler olarak açıklanabilmektedir.

Vergiler, devletler için son derece önemli olup bireylerin ve kuruluşların zorunlu olarak ödedikleri miktarlardır. Dünyanın her ülkesinde devletin hizmetlerini yerine getirebilmek için vatandaşlardan vergi alır. Vergiler alınırken ise hukuki kuralların gözetilmesi gerekmektedir. Bu noktada vergi hukuku devreye girmektedir.

Vergi Hukukunun Kapsamı

Vergi hukuku, genel olarak vergi ile ilgili tüm dava ve süreçler ile ilgilenmektedir. Özetle vergi hukukunun kapsamından aşağıdaki gibi bahsedebiliriz.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi hataları, vergiler ile ilgili değerlerin yanlış değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Vergilerin re’sen düzeltildiği ve dava yolu ile de düzeltilmesi söz konusudur. Bu durumda eksik ya da az vergi ödeme sorunu ortadan kaldırılmaktadır.